XX-Lecie Odrodzenia Związku Polaków w Estonii „Polonia”

 

      W dniach 12-14 czerwca w Tallinie odbyły się obchody XX-Lecia Odrodzenia Związku Polaków w Estonii „Polonia". Z uwagi na obszerny projekt obchodów uroczystość trwała aż trzy dni.

      Na uroczystość zostali zaproszeni liczni honorowi przedstawiciele władz miasta Tallina i Europy środkowowschodniej.

 

      W uroczystości udział wzięli:

 

 • - Kaia Jäppinen - zastępca mera miasta Tallina
 • - Olga Burmakina - przedstawicielka Ministerstwa Kultury
 • - Tadeusz Adam Pilat - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
 • - Roman Śmigielski - Sekretarz Generalny Europejskiej Unii Wspólnot Europejskich
 • - Maria Żeszko - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnoty Polskiej" z Podlaskiego Oddziału w Białymstoku
 • - Edward Rusewicz - Sekretarz Związku Polaków na Litwie
 • - Ryszard Stankiewicz - Prezes Związku Polaków na Łotwie z oddziału „Promień" w Dyneburgu
 • - Żanna Stankiewicz - Dyrektor Domu Polskiego w Dyneburgu
 • - Teresa Konopielko - Redaktor Naczelny „Gazety Petersburskiej"
 • - Tomasz Chłoń - Ambasador Rzeczypospolitej w Tallinie
 • - Piotr Starzyński - Konsul Rzeczypospolitej w Tallinie

 

 

      Obchody XX-lecia ZPE „Polonia" rozpoczęły się 12 czerwca konferencją w sali Matkamaja w Tallinie. W konferencji udział wzięli wszyscy wyżej wymienieni honorowi goście, przedstawiciele innych miast Estonii oraz przedstawiciele związków mniejszości narodowych w Estonii. Zgromadzonych gości przywitali: Prezes Związku Polaków w Estonii „Polonia" Pani Halina Kisłacz, Ambasador RP w Tallinie Pan Tomasz Chłoń i Prezydent EUWP Pan Tadeusz Adam Pilat. Tematem spotkania była rola Polonii w życiu kulturowym Republiki Estońskiej. Głos zabrali też wszyscy przedstawiciele władz oraz pozostali goście.

       Następnie zasłużonym działaczom zostały wręczone Dyplomy i pamiątkowe talerze z wizerunkiem narodowego symbolu Estonii. Prezes ZPE „Polonia" Pani Halina Kisłacz przeczytała referat o działalności Polaków w Estonii w ciągu minionych ostatnich dwudziestu lat, po czym odpowiadała na pytania zgromadzonych gości.

      Po pierwszej części konferencji można było obejrzeć wystawę zdjęć, obrazów, rękodzieł (rzeźby strojów ludowych), ręcznie malowanych wyrobów szklanych, a także wystawę rysunków dzieci i młodzieży. Rękodzieła wykonane przez Polaków w Estonii wzbudziły ogromne zainteresowanie i zachwyt gości.

 

      13 czerwca w sobotę, na placu przed kościołem rzymsko-katolickim św. Piotra i Pawła, przy ulicy Vene 18, zebrały się wszystkie Zespoły Polonijne i pozostałych zaproszonych mniejszości narodowych. Wspólnym pochodem z flagami i polskimi pieśniami ludowymi zespoły przemaszerowały głównymi brukowanymi uliczkami dolnego starego miasta na plac ratuszowy. Na głównym placu ratuszowym czekała profesjonalnie nagłośniona scena z dużym transparentem o treści „XX-LECIE ODRODZENIA ZWIĄZKU POLAKÓW W ESTONII „POLONIA", Na Raekoja plats o godzinie 11.00 było dużo ludzi nie tylko znających o obchodach ale i również tłumy turystów zwiedzających w tym dniu pięknie zachowany średniowieczny Tallinn.

      Zgromadzonych na głównym placu ratuszowym po kolei przywitali: Prezes ZPE „Polonii" Halina Kisłacz, Prezydent EUWP Tadeusz Adam Pilat oraz Ambasador RP w Tallinie Tomasz Chłoń. Po uroczystym przemówieniu rozpoczął się koncert z tańcami i pieśniami.

      Występy zaczęły się od mazurków i poloneza. Piękne, porywające tańce i radosna muzyka oraz wspaniałe stroje szlacheckie od razu skupiły uwagę widzów. Koncert zamienił się we wspólną zabawę nie tylko wśród zespołów, ale i wśród publiczności. Wszystko filmowały zarówno jak Telewizja Estońskatak tak i TVP Polonia z Białegostoku, która wzięła mnóstwo wywiadów i opinii. Po trzygodzinnym występie zaproszeni goście i uczestnicy koncertu udali się wspólnie na obiad do restauracji.

 

      W koncercie udział wzięły następujące Zespoły:

 

 • - „Kukułeczka" z Łotwy pod kierownictwem Pani Żanny Stankiewicz
 • - „Jutrzenka" również z Łotwy pod kierownictwem Pani Anny Malinowskiej
 • - „Polonez" z Narvy (Estonia) kierownik Pani Anna Malinowa
 • - „Koleżanki" z Kohtla Jarve (Estonia) kierownik Ljudmila Radionova
 • - „Nadwieczerie" z ukraińskiej mniejszości narodowej kierownik Alla Olijnyk
 • - „Palan" z czuwaszskiej mniejszości narodowej kierownik Ivan Kasnov
 • - „Lajkonik" z Tallina w roli gospodarzy pod kierownictwem Mariusza Gubały

 

 

      Po obiedzie większość z uczestników koncertu została zaproszona przez gospodarzy „Lajkonika" do siedziby Związku Polaków w Estonii by świętować obchody do białego rana.

 

 

      14 czerwca w niedzielę po zorganizowanym śniadaniu prawie wszyscy uczestnicy zarówno konferencji jak i festiwalu udali się na uroczystą mszę świętą poświęconą obchodom Bożego Ciała, celebrowaną przez biskupa Estonii Philipa Jourdana. Podczas mszy świętej wystąpił chór „Jutrzenka" z Łotwy, a liturgię czytał sam Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Za wspaniałe pieśni w wykonaniu Zespołu „Jutrzenka" podziękował biskup Philip Jourdan.

 

      Obchody zakończyły się wspólnym obiadem, gdzie można było usłyszeć wzajemne podziękowania poparte upominkami oraz słowa wsparcia i uznania dla wszystkich biorących udział w obchodach XX-Lecia. Po czym Zespół „Kukułeczka" wraz z gospodarzami Mariuszem Gubałą i Zbyszkiem Jobczyńskim udali się na wspólne zwiedzanie Tallina.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć upamiętniających obchody XX-Lecia Odrodzenia Związku Polaków w Estonii "Polonia"


Kliknij na

KONFERENCJA

Część I FESTIWAL

Część II FESTIWAL