W dniach 24-28.04.2019r. w Tallinie przebywał Chopin University Chamber Choir. Jest to chór złożony ze studentów i absolwentów Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie, pod dyrekcją Krzysztofa Kusiela-Moroza.


Maj to dla Polaków w Estonii szczególny miesiąc. 

4 maja odbyło miały miesjce obchody 30-lecia Związku Polaków w Estonii "Polonia", a także Dzień Konstytucji 3.


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że ogłoszony został nabór wniosków o udział w Programie Letnie kursy języka i kultury polskiej 2019.

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez umożliwienie zagranicznym studentom bezpłatnego udziału w kilkutygodniowych kursach wakacyjnych organizowanych w Polsce.


15 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla Polonii i Polaków w Estonii. Życzenia świąteczno-noworoczne złożyli Prezes Związku Polaków w Estonii „Polonia” Pani Halina Kisłacz oraz Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Estonii – Tomasz Szeratics.

W ramach współpracy między ZPE „Polonia” i Fundacją „Alfa” polskie dzieci z Estonii miały możliwość wyjazdu na tygodniowy pobyt do Kłodzka.

Jak co roku, Zespół Pieśni i Tańca „Lajkonik” działający przy ZPE „Polonia” wziął udział w Forum Mniejszości Narodowych w Tallinie. Forum to ma na celu zaprezentowanie swojej działalności grup etnicznych zamieszkujących Estonię.

W sierpniu br. członkowie Zespołu Polonijnego Pieśni i Tańca „Lajkonik” udali się do Warszawy na zaproszenie proboszcza Katedry Świętego Michała Archanioła i św. Floriana ks. Bogusława Kowalskiego. Chór wykonał pieśni patriotyczne i religijne.

W tym roku przypada okrągła, tj. 100 rocznica odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską Niepodległości. Z tej okazji Związek Polaków w Estonii „Polonia” przygotował przyjęcie, na którym obecni byli Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Estonii Pan Grzegorz Kozłowski wraz z Małżonką.

W dniach 22-25 września odbyła się wizyta Papieża Franciszka na Litwie, Łotwie i w Estonii. W tym roku przypada 25. rocznica historycznej wizyty św. Jana Pawła II w trzech republikach nadbałtyckich.

22 września 2018 na Placu Ratuszowym w ramach Święta Dnia Narodów w Tallinie odbył się tradycyjny ETNOJARMARK