Do "przywilejów" polskiej parafii i Polonii należy według miejscowej tradycji również przygotowanie i dekoracja Grobu Pańskiego

4 kwietnia b.r do Tallinna zawitał Chór Męski „POCHODNIA”, który jest jednym z najstarszych polskich chórów męskich

Jeszcze się wiosna dobrze nie zaczęła, gdy już na tydzień przed Niedzielą Palmową, tallińska Polonia wraz z polską parafią

W niedzielę 27 listopada Zespół ,,Łajkonik'' przebywał na zaproszenie rodaków oraz miejscowej, katolickiej parafii Św.Józefa z ks. Józefem Gondkiem naczele w miejscowośi Ahtme

17 grudnia w auli Tallińskiego Uniwersytetu Pedagogicznego miało miejsce tradycyjne spotkanie opłatkowe estońskiej Polonii

odbył się Konkurs Recytatorski ,,KRESY'' dla polonijnych dzieci i młodzieży, poświęcony twórczości naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza.

11 grudnia b.r zawitała do nas "Jutrzenka" - chór z Łotwy, z Rezekne.

Na warsztaty piernikowe w ramach Festiwalu „Mania Piernika” przybyła liczna grupa małych łakomczuchów

Tegoroczną rocznicę Dnia Niepodległości ZPE ,,POLONIA'' obchodziła wraz z Ambasadą RP już 5 listopada

Jak każe nasza długoletnia, polonijna tradycja, 1-ego listopada, w Dzień Wszystkich Świętych Konsul RP p. Wacław Oleksy wraz z małżonką oraz grupą aktywu ZPE ,,POLONIA'' z prezesem p.Haliną Kisłacz na czele, złożyli wieńce i kwiaty oraz zapalili znicze na symbolicznej mogile-monumencie na tzw. Polskiej Górze ,,Poolamägi''