Tradycyjnie, jak co roku po uroczystej msze Świętej Polonia zebrała się w kawiarni kościelnej na wspólny posiłek wielkanocny.

Do "przywilejów" polskiej parafii i Polonii należy według miejscowej tradycji również przygotowanie i dekoracja Grobu Pańskiego

4 kwietnia b.r do Tallinna zawitał Chór Męski „POCHODNIA”, który jest jednym z najstarszych polskich chórów męskich

Jeszcze się wiosna dobrze nie zaczęła, gdy już na tydzień przed Niedzielą Palmową, tallińska Polonia wraz z polską parafią

W niedzielę 27 listopada Zespół ,,Łajkonik'' przebywał na zaproszenie rodaków oraz miejscowej, katolickiej parafii Św.Józefa z ks. Józefem Gondkiem naczele w miejscowośi Ahtme

17 grudnia w auli Tallińskiego Uniwersytetu Pedagogicznego miało miejsce tradycyjne spotkanie opłatkowe estońskiej Polonii

odbył się Konkurs Recytatorski ,,KRESY'' dla polonijnych dzieci i młodzieży, poświęcony twórczości naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza.

11 grudnia b.r zawitała do nas "Jutrzenka" - chór z Łotwy, z Rezekne.

Na warsztaty piernikowe w ramach Festiwalu „Mania Piernika” przybyła liczna grupa małych łakomczuchów

Tegoroczną rocznicę Dnia Niepodległości ZPE ,,POLONIA'' obchodziła wraz z Ambasadą RP już 5 listopada