Obchody Święta Bożego Narodzenia

 

         23 stycznia, w Instytucie Pedagogicznym, Związek Polaków w Estonii "Polonia" obchodził Święta Bożego Narodzenia. Tego dnia zebrało się liczne grono Polaków; miedzy innym przyjechali Polacy z Narvy, Ahtme, Tartu. Spotkanie zostało poświecone tradycyjnemu Świętu Bożego Narodzenia. Prezes Związku Polaków Pani Halina Kisłacz otwierając tą uroczystość złożyła wszystkim życzenia oraz przekazała glos  Szanownemu  Panu Konsulowi Piotrowi Starzyńskiemu, który zawsze bierze czynny udział w takich uroczystościach.  Pan Konsul w swoim przemówieniu do Polaków podziękował za to, że  Związek Polaków w Estonii stał się zauważalny, za starania i chęć podtrzymywania swej tradycji narodowej. Na przyjęcie zostały zaproszone również osoby z Asocjacji Mniejszości Narodowych. Obecna była również korespondent "Radio KUKU".

         Cześć artystyczna zaczęła się od przedstawienia szopki Bożonarodzeniowej zaprezentowanej przez dzieci z Narvy, w nauczaniu, których wzięła udział siostra Faustyna oraz Pani Julia Vorobjova, która również przygotowała piękne dekoracje sceniczne.

         Swój występ przedstawił także zespól "Lajkonik" w kręgu którego  znajduje się coraz to liczniejsze grono młodzieży. Scenariusz zaprezentowanej Szopki pod tytułem „Hej tam pod Betlejem...”  napisała Pani Teresa Karmas, która również wzięła udział w przedstawieniu razem z zespołem "Lajkonik". Występ został urozmaicony piosenkami religijnymi specjalnie przygotowywanymi przez "Lajkonika" na Festiwal Piosenki Religijnej, który odbędzie się w dniach 5-7 lutego na Łotwie w Daugavpils.

         Pragniemy zaznaczyć, iż podczas uroczystości został wykorzystany profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy (4 głośniki, mikser, keyboard, gitara, 6 mikrofonów).

         Pragniemy podziękować Szanownemu Panu Konsulu Piotrowi Starzyńskiemu, za to, że docenia nasze starania i wkład w rozwój Związku Polaków w Estonii i zaopatrzył nas w sprzęt muzyczny, dzięki któremu możemy jeszcze bardziej rozszerzać swoje umiejętności. Dzięki takim inwestycjom będziemy mogli godnie się prezentować i poprzez występy przekazywać polską kulturę i jej obyczaje.

         Po części artystycznej nastąpił moment przekazania prezentów od Ambasady Polskiej w Tallinie dla polskich dzieci mieszkających w Estonii. Piękne i edukacyjne prezenty zostały wręczone każdemu dziecku.

         Uroczystość zakończyła się wspólnym przyjęciem przy obfito zastawionych stołach w drugiej sali. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy mieli swój wkład w organizacji całej uroczystości.