Festiwal Polskiej Młodzieżowej Piosenki Religijnej

 

6 lutego 2010r. w Daugavpils (Łotwa) odbył się V Międzynarodowy Festiwal Polskiej Młodzieżowej Piosenki Religijnej organizowany przez:


Żanna Stankiewicz – Dyrektor Centrum Kultury Polskiej

Alina Apolione-Teleżnikowa – Metodyk Centrum Kultury Polskiej


W gronie uczestników z Ukrainy, Litwy, Łotwy znalazł się zespół z Estonii " Lajkonik”. Dzięki gościnności gospodarzy oraz miłej atmosferze czuliśmy się w Domu Polskim jak w swoim własnym.


Festiwal Piosenki Religijnej odbył się w Domu Kultury w Daugavpils, gdzie zebrało się liczne grono widzów nie tylko pochodzenia polskiego. Uroczyste rozpoczęcie, przedstawienie ważnych gości, jak również pobłogosławienie uczestników przez księdza, a następnie występ rożnych zespołów i solistów:


·     Ewija Wagale - Krasław

·     Zespół Szkoły Polskiej w Rezekne

·     „Gloria” - Wilno

·     „Kropelki” - Krasław

·     Teresa Baranowska  D augavpils

·     „Lajkonik” - Tallinn

·     „Barwy Daugawy” - Daugavpils

·     „Struny duszy” - Ryga

·     "Sześć Złotych” - Lwów


Festiwal zakończono wspólnie zaśpiewaną piosenką finałową pod tytułem „Wieża Babel”, przy czym, każdy zespół musiał zaśpiewać „swoją” zwrotkę w tym języku, z jakiego kraju przyjechał. Refren oczywiście był śpiewany w języku polskim.


Pragniemy podziękować Dyrektorowi Centrum Kultury Polskiej Szanownej Pani Żannie Stankiewicz za zaproszenie na tegoroczny Festiwal. Dzięki niemu nabraliśmy nowych doświadczeń. Poprzez takie międzynarodowe Festiwale powstają nowe więzi przyjaźni z Zespołami z innych krajów. Nadmieniamy, iż z zaproszenia na VI tego rodzaju festiwal z miłą chęcią skorzystamy z jeszcze bardziej ciekawszym repertuarem.


Dziękujemy również naszym opiekunom, którzy troszczyli się dosłownie o każdy drobiazg podczas naszego pobytu w Daugavpils tj. Jurek Smulko i Konstanty Jermakow.