„Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd".

 

W terminie 21-22 maja w Toruniu odbyła się Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd”.
Przedstawicielem naszej tallińskiej organizacji polonijnej była.Olga Jobczyńska, która wygłosiła referat na temat: Działalności Związku Polaków w Estonii “Polonia”.

Konferencja odbywała się pod Patronem Honorowym Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr. hab. Witolda Wojdyło.

Opiekunowie naukowi:

Dr hab. Marta. M. Urlińska, prof. UMK

Dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

 

 Problematyka konferencji – bloki tematyczne:

1.      Monografie ziem i miast kresowych

2.     Charakterystyka wybitnych postaci wywodzących się z Kresów Polskich, ich działalności oraz spuścizny

3.     Działalność organizacji polonijnych

4.     Prasa i wydawnictwa polskie na Wschodzie

5.     Szkolnictwo polskie na Kresach

6.     Wkład Polaków oraz polskich przedsiębiorstw w rozwój ekonomiczny Kresów Wschodnich 

 

Celem konferencji było zachęcenie studentów do szerszego aniżeli dotychczas podejmowania tematyki kresowej w pracach dyplomowych. 

 

Organizatorzy Konferencji:


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Logo UMK


Fundacja „Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć”

http://www.fundacja-kresy.pl/images/Symbol.jpg

 

 

    Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia Krajowego „Wspólnota Polska”

http://www.fundacja-kresy.pl/images/wsp_pol_logo.png

 

Oraz:

Uniwersyteckie Koło Naukowe Miłośników Ziem Kresowych"