Dzień Narodów Estonii


Przedsięwzięcie dotyczace obchodów Dnia Narodów Estonii, które odbyło się w stolicy dnia 22 września, zakończyło się uroczystym przyjęciem w Rosyjskim Teatrze. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele różnych wspólnot narodowych zamieszkujących w naszym kraju.

Organizator imprezy, Minister Kultury Laine Janes w swiom przemówieniu zaznaczyła, że wszystkie narody żyjące w Estonii – to jedna duża rodzina.

Naszą polską wspólnote reprezentowala prezes Zwiazku Polaków w Estonii pani Halina-Krystyna Kislacz.