Święta Majowe

 

 

 

Początek maja obfituje w powody do świętowania. Przypada nań, bowiem nie tylko Dzień Konstytucji 3 Maja, ale i Dzień Polonii i Polaków za granicą obchodzony 2 maja. Związek Polaków w Estonii „Polonia” obchodziła te święta 6 maja w Matkamaja (Dom Turysta)

Dzień Polonii i Polaków za Granicą został ustanowiony z inicjatywy Senatu w celu przypominania Polakom w kraju, że niemal 20 milionów naszych rodaków mieszka poza granicami ojczyzny i umocnienia poczucia polskiej wspólnoty narodowej. 

 

Prezes Polonii P. Halina-Krystyna Kisłacz powitała przybyłych gości między innym, ambasadora RP w Tallinie P. Marka. G. Poznańskiego, Panią Konsul Monikę Zuchniak-Pazdan

oraz przedstawicieli asocjacji mniejszości narodowych. Na zaproszenie Polonii przyjechał z Polski zespół „Sukces” pod kierownictwem Agaty Dowhań. Polonia tallińska w osobie Anny Gość otrzymała liczne listy-podziękowania:

Podsekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej P. Zbigniew Włodkowski przekazał podziękowania prezesowi Polonii Halinie-Krystynie Kisłacz oraz wszystkim Polakom za wspieranie i kontynuowanie tradycji polskich.

Wspólnota Polska oddział Północnomazowiecki podziękował za współpracę oraz złożył moc życzeń.

Burmistrz miasta Mrągowo – Otolia Siemieniec składała podziękowania za zaproszenie i przyjęcie delegacji w postaci zespółu „Sukces” oraz za promowanie polskiej kultury w Estonii.

 

Uroczystość została ozdobiona występem zespołu „Lajkonik”, który zaśpiewał piosenki patriotyczne z okazji 3 maja oraz tradycyjne ludowe piosenki.

Gości z Polski, zespół „Sukces” zachwycił wszystkich widzów swą artystycznością oraz śpiewem prezentując ludowe piosenki we współczesnej aranżacji.

Polonia składa podziękowania wszystkim osobą, którzy dopomagali w przygotowaniu tej uroczystości!

 

Pragniemy również zaznaczyć, ze dnia 7 maja Anna Gość, przedstawicieli Polonii oraz ambasady RP odwiedzili polkę Helenę Uibo, która w latach -30 XX wieku mieszkając w Tallinie była aktywną harcerką w tallińskiej organizacji harcerskiej. Głównym celem odwiedzin było wręczenie odznaki harcerskiej – Krzyżu Harcerskiego.