Po raz siódmy Estonia obchodziła Dzień Narodów, w całym kraju odbyły się różne imprezy poświęcone tej uroczystości.

 

 

 

 

W Estonii mieszka ponad 190 narodowości, a większość z nich są reprezentowane poprzez różne organizacje.  24 września 1988r. jest datą historyczną,  ponieważ w ten dzień po raz pierwszy  odbył się Forum Narodów  Estonii. Przedstawicieli organizacji narodowo-kulturowych podpisali apel  o zachowaniu niepodleglości  kraju co zainicjowało powstawaniu wspólnot narodowych w Estonii.

Dzień Narodów obchodzony jest od 2005 roku.

22-23.09.2012 w Tallinie na placu ratuszowym odbył się Jarmark Etniczny, gdzie można było zobaczyć działające na terenie Estonii mniejszości narodowe oraz zapoznać się z ich kulturą, sztuką, rzemiosłem oraz posmakować specjałów z różnych zakamarków świata. Na placu odbył się koncert zespołów związków mniejszościowych, który zarówno uprzyjemniał mieszkańcom Tallina, jak i turystom spacer po starówce, a także — promował muzykę i tradycje narodowe.

 

 

 

 


 

 

 

W niedziele, w Domie Nauczyciela tradycyjnie odbył sie Forum Mniejszości Narodowych Estonii , na którym prezez Związku Polaków w Estonii Halina Krystyna Kisłacz została uhonorowana za swoją działanosć.