W słoneczną i pogodną  sobotę dnia 3-ciego maja Związek Polaków w Estonii "Polonia" obchodził wraz ze 123. rocznicą Konstytucji Majowej oraz Dniem Polskiej Flagi jubileusz 25-ciolecia wznowienia swej działalności. Na przebieg uroczystości jubileuszowych złożyły się:  okolicznościowa konferencja,   wspólny obiad,  koncert oraz "urodzinowy " toast.

Jubileuszowe obchody , zorganizowane przy współudziale Ambasady RP w Tallinnie, miały miejsce na terytorium oraz w historycznych budynkach posiadłości przedwojennego głównodowodzącego estońskich sił zbrojnych generała Johana Laidonera w Viimsi, obecnym  Muzeum Sztuki Wojennej .

Podczas konferencj w godzinach porannych, na której obecni byli: pani  minister kultury Estonii Urve Tiidus, przedstawiciele władz miejskich miasta Tallinna, ambasador oraz Konsul RP w Estonii, delegaci Asocjacji Mniejszości Narodowych Estonii, goście z zaprzyjaźnionych związków polonijnych z Łotwy, Danii, Szwecji, Finlandii- Jerzy Gogulski, goście z Polski, a także licznie przybyli członkowie  " Polonii" z Tartu, Narwy, Achtme, Kohtla-Järve, Rakvere i Tallinna. Przewodnicząca Związku p. Halina Kisłacz w swoim wykładzie przedstawiła działalność związkową  na przestrzeni minionego ćwierćwiecza, ze szczególnym naciskiem na dzień dzisiejszy. Ambasador RP w Estonii p. Grzegorz Poznański w swym wystąpieniu nakreślił miejsce i rolę Polski i Polaków w Estonii na przestrzeni dziejów, począwszy od  XVI  w.Tadeusz Adam Pilat — Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych  za szczególne zasługi wręczył Przewodniczącej ZPE okolicznościowy medal EUWP.

 Głos zabierali również przedstawiciele władz rządowych i miejskich, zagranicznych "Polonii" oraz miejscowych organizacji mniejszościowych, składając życzenia i gratulacje. Odczytane zostały jubileuszowe gratulacje, przesłane naszemu Związkowi przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sejm i Senat, a także przez prezesa Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych z Londynu i Zrzeszenie Polaków w Finlandii z Helsinek.

Kulminacją konferencji było złożenie wieńców i kwiatów u tablicy poświęconej pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pod pomnikiem gen. Laidonera oraz jego małżonki p. Marii z Kruszewskich Laidoner, Polki z byłych polskich  Kresów Wschodnich.

 

Po wspólnym obiedzie w restauracji znajdującej się na terenie byłej posiadłości pp. Laidonerów odbył się we dworku-muzeum koncert, w którym zaprezentowały się zespoły reprezentujące polonijne pododdziały z wyżej wymienionych estońskich miejscowości.