Warsztaty w Dusznikach Zdrój 2014

 

 

W dniach 25-29.09.2014 odbył się wyjazd dzieci polonijnych na warsztaty kulturalno-językowe do Duszników Zdrój. Program warsztatów zawierał zajęcia z języka polskiego, nauka ludowych tańców polskich, śpiewanie oraz uczęstnictwo w wycieczkach po okolicznych miejscach zabytkowych. Odbył się również festiwal, gdzie uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności artystyczne.  W występach brali udział i dzieci z estońskiej Polonii, prezentując  jak polską tak i estońską kulturę. Opiekę nad dziećmi sprawowała Sandra Mielcarek