Od 21.po 24 września zespół ludowy ZPE ,,Lajkonik'' przebywał na zaproszenie miejscowego Oddziału Kresów Wschodnich w Krakowie. W czwartek wieczorem, 22. września ,,Lajkonik'' wystąpił w obszernej sali koncertowej przy Parafii Kościoła Św. Jadwigi Królowej z godzinnym koncertem, na który złożyły się : przekrój z ludowo-choreograficznego repertuaru zespołu oraz kilku utworów charakterystycznych dla kultury ludowej Estonii. Dość licznie zebrana publiczność przyjęła występy naszego zespołu serdecznie i ciepło. Po koncercie wywieżała się krótka dyskusja między zainteresowanymi słuchaczami oraz członkami zespołu.

W piątek 23.września miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Organizacji Kresów Wschodnich. Pragnęlibyśmy podziękować Panu Prezesowi Karolowi Chudobie oraz Wiceprezesom organizacji Pani Małgorzacie Semkowicz i Panu Piotrowi Gabanowi za zainteresowanie działalnością naszego Związku Polaków w Estonii szereg cennych uwag, dotyczących rozwoju ZPE oraz propozycje dalszej współpracy. Dziękujemy za dary książkowe.

 

Szczególne podziękowania należą się Panu Leszkowi Sobale, który organizował pobyt ,,Lajkonika'' w Krakowie i opiekował się nami z ogromnym samozaparciem od wczesnego świtu do późnej nocy.

 

patrz nas na youtube

https://www.youtube.com/watch?v=F5fDhbh0XkM