,,Lajkonik," w Kłodzku

Od 21 do 25 października br. Polonijny zespół  ludowy ,,Lajkonik'' przebywał na zaproszenie Fundacji ALFA przy współudziale  władz miejskich oraz miejscowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w położonym w południowo-zachodniej Polsce w Sudetach Środkowych, Kłodzku. W niedziele popołudnie 24 października ,,Lajkonik'' wystąpił  z blisko godzinnym koncertem , na  program którego  złożyły się wybrane utwory ze stałego repertuaru  zespołu tak  w języku polskim, jak i częściowo w języku estońskim  oraz w języku seto. Obramowanie koncertu  stanowiły obrębie miasta, sympatyczne, barwne plakaty prezentujące nasz zespół.  Koncert cieszył się  liczną frekwencją, publiczność reagowała na występy ,,Lajkonika'' ciepło i spontanicznie, miejscami wręcz entuzjastycznie. Dyrektor Centrum przekazał  w imieniu burmistrza miasta Kłodzka na ręce zespołu dyplom uznania dla przewodniczącej ZPE p. H. Kisłacz za wkład w krzewieniu kultury polskiej w Estonii i rozwijanie współpracy z Ojczyzną. W poniedziałek 25 października miało miejsce  oficjalne spotkanie zespołu z dyrektorem.Kłodzkiego Centrum  p. Markiem Mazurkiewiczem, podczas którego  obustronnie  wyrażano chęć kontynuowania  współpracy. Następnie ,,Lajkonik'' miał okazję do zapoznania się  z cennymi  zabytkami sięgającego swymi początkami X  i posiadającego od pierwszej połowy XIII wieku  prawa  miejskie Kłodzka, między innymi: gotycką bazyliką, murami obronnymi, starym rynkiem oraz słynną 18-wieczną twierdza. Niemało  przeżyć  przysporzyło  zapoznanie się z okolicami miasta: Kotliną Kłodzką, rzeką Nysą  Kłodzką, widniejącymi  na  horyzoncie  pasmami  gór Złotych, Bardzkich  Stołowych,  Bystryckich i grupę Snieżnika  oraz z urokami   uzdrowiskiem  Polanica Zdrój. ZPE ,,POLONIA'' wraz z prezesem  oraz zespół ,,Lajkonik'' dziękują bardzo serdecznie Fundacji ALFA, a szczególnie  przewodniczącej  Rady Fundacji  p.Ewie Jaworskiej, która organizowała , koordynowała i  niestrudzenie  czuwała nad sprawnym  przebiegiem  pobytu zespołu w Polsce. Dziękujemy równie serdecznie  burmistrzowi miasta  Kłodzka p. Michałowi   Piszko za zaangażowanie się  w nasze przedsięwzięcie oraz wyrazy uznania  dla działalności  Związku Polaków w Estonii i jego Prezesa. Niemniej serdecznie dziękujemy   dyrektorowi  Kłodzkiego Centrum Kultury  i  Rekreacji p. Markowi  Mazurkiewiczowi, jak również  kierownikowi  ds. Działań Artystycznych p.Rafałowi Greszta za czynny wkład w udany przebieg  naszego  pobytu w Kłodzku. Wielkie dzięki- liczymy na dalszą, owocną współpracę