Jak każe nasza długoletnia, polonijna tradycja, 1-ego listopada, w Dzień Wszystkich Świętych Konsul RP p. Wacław Oleksy wraz z małżonką oraz grupą aktywu ZPE ,,POLONIA'' z prezesem p.Haliną Kisłacz na czele, złożyli wieńce i kwiaty oraz zapalili znicze na symbolicznej mogile-monumencie na tzw. Polskiej Górze ,,Poolamägi'' obok tallińskiego Cmentarza Newskiego, upamiętniającego dawne miejsce spoczynku wielu pokoleń mieszkających na przestrzeni dziejów tak w Tallinie jak w innych regionach Estonii Polaków. Wspólne modlitwy poprowadził u grobu -pomnika ks. Wodzisław Szczepanik. Modlono się również i złożono kwiaty na grobie dowódcy przedwojennych estońskich sił zbrojnych gen.Johana Laidonera i jego małżonki, a naszej rodaczki, p.Marii Laidoner z.d.Kruszewskiej.