Święto Niepodległości

 

 

                                          

 

Tegoroczną rocznicę Dnia Niepodległości ZPE ,,POLONIA'' obchodziła wraz z Ambasadą RP już 5 listopada.

 

Uroczystość miała miejsce w tradycyjnej sali domu ,,Matkamaja'' na tallińskiej Starówce. Po słowie wstępnym oraz złożeniu zebranym członkom ,,POLONII'' i obecnym przedstawicielom Ambasady, okolicznościowych życzeń prezes Związku p. Halina Kisłacz podziękowała Ambasadzie RP za stałe zainteresowanie , pomoc i czynne wsparcie dla naszej działalności oraz zreferowała przebieg spotkania przedstawicieli ,,POLONII'' z Marszałkiem polskiego Senatu p. Stanisławem Karczewskim, które miało miejsce 24 października br. w Ambasadzie RP w Tallinie. Ambasador Polski p. Robert Filipczak zwrócił w swym wystąpieniu między innymi uwagę na doniosłość wydarzeń z okresu walk o Niepodległość i ich znaczenie i oddziaływanie aż po dzień dzisiejszy, w tym również w ramach ruchu polonijnego. Ambasador p. Filipczak wyraził uznanie dla miejscowej organizacji polonijnej na rzecz zachowania polskości wśród rodaków i szerzenia kultury polskiej w Estonii, składając na ręce prezesa ZPE podziękowania. Wraz z konsulem RP p. Wacławem Oleksym podziękował on również zespołowi ZPE ,,Lajkonik'' za długoletnie, niestrudzone krzewienie polskiej kultury w kraju i zagranica, przekazując kierowniczce zespołu p. Walentynie Mielcarek cenny podarunek, zawierający elementy uzupełniające krakowskie stroje zespołu.

Część artystyczną rozpoczął ,,Lajkonik'' dziarskim krakowiakiem z melodramatu L. Anczyca ,,Kościuszko pod Racławicami'', po czym młody, narwski pianista Leo Dubowski dał krótki koncert polskiej muzyki poważnej  a nasza polonijna poetka p. Julia Worobjowa wystąpiła z wierszem o treści patriotycznej. Następnie ,,Lajkonik'' wykonał kilka piosenek ludowych ze swego stałego repertuaru.

Piękne, barwne, krakowskie stroje, wesoła, polska muzyka ludowa oraz teksty piosenek wprawiły licznie zebraną publiczność w ożywiony nastrój. Swe wystąpienie zakończył zespół powszechnie znaną i kochaną pieśnią patriotyczną: ,,Jak długo w sercach naszych'', ksiądz Wodzisław Szczepanik pokierował krótką, wspólną modlitwą za spokój dusz poległych za wolność i niepodległość rodaków oraz pobłogosławił nasz biesiadny stół.

W sali eksponowana była twórczość miejscowego artysty-plastyka p.Olega Eleńskiego.

Obyśmy jeszcze jak najdłużej mogli się tak spotykać - zawsze razem, zawsze w zgodzie i na polską nutę!