17 grudnia w auli Tallińskiego Uniwersytetu Pedagogicznego miało miejsce tradycyjne spotkanie opłatkowe estońskiej Polonii. Po  złożeniu wzajemnych  życzeń przez przewodniczącą ZPE  p.Halinę Kisłacz oraz Konsula Ambasady RP w Tallinie p. Wacława Oleksego, zespół ,,Łajkonik'' wystąpił z montażem pastorałek i kolęd ,,Hej tam pod Betlejem''. Zaproszona na naszą uroczystość grupa teatralna Teatra ,, Lalki i Ludzie '' z Białegostoku,  zaprezentowała spiektakl ,,Dla mnie bomba''. Narwę prezentowała p.Julia Worobjowa. Atrakcyjne podarunki gwiazdkowe rozdawały dzieciom w tym roku dwie ,,dobre wróżki'' przewodnicząca  Związku p. Halina Kisłacz oraz kierowniczka Zespołu ,,Łajkonik'' p.Walentyna Mielcarek. Oczywiście nie zabrakło bogato zastawionego stołu. Jak tradycja każe, wszyscy obecni podzielili się opłatkiem a stół świąteczny pobłogosławił ks.Wodziaław Szczepaniak.