Piękne spotkanie z rodakami w Ahtme

 

W niedzielę 27 listopada Zespół ,,Łajkonik'' przebywał na zaproszenie rodaków oraz miejscowej, katolickiej parafii Św.Józefa z ks. Józefem Gondkiem naczele w miejscowośi Ahtme w północno-wschodniej Estonii. Zespół wziął udział w porannej mszy świętej, uświetniając ją tradycyjnymi, polskimi pieśniami adwentowymi. Po mszy św. Zespół wystąpił ze spiecjalnie na ten cel przygotowanym koncertem. Licznie zebrana publiczność przyjęła zaprezentowany program bardzo aktywnie i ciepło, wyrażając wielokrotnie uznanie i wdzięczność oraz ponawiając zaproszenia do ponownych występów.

Zespół ,,Łajkonik'' dziękuję bardzo serdecznie ks. Gondkowi,Siostram Felicjankom, rodakom z Ahtmae i członkom parafii za zaproszenie i wspaniałe przyjęcie oraz Ambasadzie RP w Tallinie za sponsorowanie wyjazdu naszego polonijnego Zespołu do Ahtme.