Rocznica Majowej Konstytucji

W niedzielę 7 maja estońska Polonia świętowała w staromiejskim Domu Turysty w Tallinnie kolejną rocznicę Święta Konstytucji 3 Maja. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Ambasady RP w Tallinnie z ambasadorem p. Robertem Filipczakiem i konsulem ambasady p. Wacławem Oleksym na czele. Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele władz miejskich oraz reprezentanci zaprzyjaźnionych organizacji mniejszościowych i zrzeszającej je Asocjacji Mniejszości Narodowych Estonii, a także licznie na uroczystość przybyła społeczność polonijna z Tallinna, Tartu i Narwy, wśród której zauważyć można było tym razem sporo młodzieży. Nie zabrakło też gości prosto z Polski.

W części oficjalnej, po odśpiewaniu hymnów narodowych Polski i Estonii oraz tradycyjnej "Witaj Majowa Jutrzenko" i po złożeniu sobie wzajemnych, okolicznościowych życzeń, ambasador Filipczak i prezes ZPE "Polonia" p. Halina Kisłacz zaakcentowali w swych wystąpieniach tym razem, obok zakorzenionych od wieków tradycji trzeciomajowych i znaczenia Konstytucji w polskich dziejach narodowych, również niemniejsze znaczenie polskiej flagi i barw narodowych, kultu Matki Boskiej Królowej Polski oraz wzrastającego znaczenia Światowego Dnia Polonii. Oboje mówcy dziękowali sobie nawzajem za dotychczasową, owocną współpracę i zapewniali co do jej aktywnej kontynuacji. Szczególną satysfakcję wywołało wśród zebranych stwierdzenie, że nasza polonijna działalność jest zauważana i pozytywnie oceniana zarówno przez stronę polską jak i estońską. Ambasador Filipczak przekazał prezes Kisłacz list polskiego MSZ z zaproszeniem do aktywnego uczestnictwa w ogłoszonym przez Sejm RP na rok bieżący programie dotyczącym wybitnych Polaków, a w szczególności polskich bohaterów narodowych.

Na część artystyczną uroczystości złożył się koncert muzyki poważnej w wykonaniu laureatów międzynarodowych konkursów pianistycznych Argo Jenson'a i Arko Narits'a. W repertuarze koncertu znalazły się między innymi również utwory wybitnych kompozytorów polskich.

Niezmiernie ciepło przyjęła publiczność występ wokalno-solowy z własnym akompaniamentem akordeonowym w wykonaniu przedstawicielki narwskiej Polonii p. Julii Worobiowej, w którym nie zabrakło ulubionych piosenek patriotycznych.

Reprezentująca tartuską Polonię p. Larisa Sirel zaprezentowała własne utwory poetyckie, związane ze zbliżającym się Dniem Matki, przypadającym w Estonii na 14 maja.

Cały program oficjalno-artystyczny spinał w jedną całość polonijny zespół ludowy "Lajkonik" z Tallinna, który od lat już niezawodnie bawi i cieszy oczy i uszy nie tylko miejscowej Polonii, lecz także często zapraszany jest na występy tak w Estonii jak i za granicą, za co zresztą spotkała ich tym razem z rąk troszczącego się bardzo o zespół p. konsula Oleksego nagroda, która usprawni znacznie techniczną jakość występów "Lajkonika".