W sobotę 11. listopada br. estońska "Polonia" świętowała 99. rocznicę Dnia Niepodległości w tradycyjnej już sali recepcyjnej tallińskiego Domu Nauczyciela.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Ambasady RP w Tallinnie, polskiego oddziału wojskowego z ramienia NATO, stacjonującego czasowo w Estonii, reprezentanci estońskiego parlamentu i świata kultury, Asocjacji Mniejszości Narodowych Estonii oraz duchowieństwa.

W części oficjalnej, po odegraniu hymnów narodowych obu krajów, wystąpili przedstawiciele ZPE, Ambasady i miejscowego parlamentu oraz złożono sobie wzajemnie okolicznościowe życzenia.

 

Na część artystyczną złożyły się,: etiuda muzyczno-patriotyczna w wykonaniu polonijnego zespołu "Lajkonik", koncert laureatów konkursu pianistycznego, recytacje w wykonaniu dzieci i dorosłych oraz na zakończenie - krótki, ale barwny i wesoły koncert folklorystyczny "Lajkonika". Rocznicowy stół biesiadny pobłogosławił obecny na uroczystości biskup Rzymsko-Katolickiego Kościoła Estonii Jego Ekscelencja Philippe Jourdan. A zatem: Do spotkania z okazji 100. rocznicy Święta Niepodległości!