Spotkanie opłatkowe 

 

Tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne ZPE "Polonii" odbyło się 16 grudnia br. w sali budynku "Matkamaja" na Tallińskiej Starówce. Licznie przybyłych na spotkanie członków ZPE, a także zaproszonych przedstawicieli związków mniejszościowych Estonii, Asocjacji Mniejszości Narodowych Estonii, duchowieństwa, zgromadzeń zakonnych oraz dyplomacji, na wstępie powitali  przewodnicząca ZSP pani Halina Krystyna Kisłacz i Ambasador RP w Estonii, pan Robert Filipczyk, po czym nastąpiła część kulturalno-rozrywkowa.

Zespół  "Lajkonik" zaprezentował tradycyjne polskie kolędy. Dwa anioły -"Babcia z wnuczką" cieszyły się dużym powodzeniem wśród publiczności. Tym razem, odbiegając  nieco od tradycji pokazywania przez dzieci Szopki Bożonarodzeniowej został zaprezentowany przez zaproszonych z Polski gości teatrzyk kukiełkowy, aktywny udział w którym, wzięli obecni dzieci.

Wszystkie dzieci otrzymali słodkie prezenty polonijne.

 

Po części oficjalnej wszyscy gości dzielili się opłatkiem, składając wzajemne życzenia. Spotkanie skończyło się wspólnym poczęstunkiem.