Tradycyjne, polonijne spotkanie  z okazji Święta Konstytucji, Międzynarodowego Dnia Polonii  oraz Dnia Flagi odbyło się w 5-go maja 2018 r. w stylowej sali barokowej tzw. Domu Nauczyciela na Tallińskiej Starówce. Po powitaniu, wygłoszonym przez przewodniczącą ZPE p. Halinę Kisłacz, zabrał głos rozpoczynający swą misję w Estonii ambasador RP p. Grzegorz Kozłowski, który w swym wystąpieniu podkreślił znaczenie Konstytucji 3. Maja w dziejach narodu polskiego oraz jej szczególną rolą  w skali europejskiej i światowej, jednocześnie, złożył  uczestnikom uroczystości podziękowania i gratulacje z dotychczasowych osiągnięć  i życzenia dalszych sukcesów w działaniach na rzecz promocji Polski w przyszłości.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Ambasady RP, reprezentanci  Estońskiego Ministerstwa Kultury i Parlamentu,  Asocjacji Mniejszości Narodowych Estonii również przedstawiciele zaprzyjaźnionych  mniejszości narodowych. Jak zwykle, ze szczególną radością gościliśmy u siebie Polaków z Tartu, Narwy, Ahtme i Kohtla-Järve oraz sióstr zakonnych i duchowieństwo.

W programie artystycznym wystąpił zespół "Lajkonik", z patriotyczno-ludowym programem. Pani Julia Vorobjova z Narvy zaśpiewała Kołysankę Leśną. Z krótkim koncertem fortepianowy wystąpili dwaj utalentowanych pianistów estońskich.