W tym roku przypada okrągła, tj. 100 rocznica odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską Niepodległości. Z tej okazji Związek Polaków w Estonii „Polonia” przygotował przyjęcie, na którym obecni byli Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Estonii Pan Grzegorz Kozłowski wraz z Małżonką, Polacy mieszkający w Estonii, duchowieństwo, przedstawiciele Ministerstwa Kultury Republiki Estońskiej oraz prezesi związków Litwy, Łotwy i innych mniejszości narodowych.

Przyjęcie zostało podzielone na dwie części: oficjalną, podczas której odśpiewano hymn Rzeczpospolitej Polskiej oraz hymn Estonii, przemówienie Prezesa ZPE „Polonia” Pani Haliny Kisłacz oraz artystyczną. W tej ostatniej wystąpił chór „Lajkonik” działający przy ZPE „Polonia” i wykonał pieśni patriotyczne i narodowe.

Końcowym punktem spotkania był poczęstunek.