Jak co roku, Zespół Pieśni i Tańca „Lajkonik” działający przy ZPE „Polonia” wziął udział w Forum Mniejszości Narodowych w Tallinie. Forum to ma na celu zaprezentowanie swojej działalności grup etnicznych zamieszkujących Estonię. Mniejszość polska zaprezentowała kilka pieśni i tańców ze swojego repertuaru, co spotkało się z wielkim zainteresowaniem ze strony innych uczestników oraz osób zgormadzonych na Rynku w Tallinie.