W ramach współpracy między ZPE „Polonia” i Fundacją „Alfa” polskie dzieci z Estonii miały możliwość wyjazdu na tygodniowy pobyt do Kłodzka. W tym czasie dzieci miały możliwość poznania tego zakątku Polski, uczestnictwa w różnych konkursach, zawodach, ale także zwiedzania malowniczych terenów Polski południowo-zachodniej. Po powrocie dzieci ze wzruszeniem opowiadały o swoich wrażeniach i przeżyciach. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z Fundacją „Alfa”.