Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że ogłoszony został nabór wniosków o udział w Programie Letnie kursy języka i kultury polskiej 2019.

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez umożliwienie zagranicznym studentom bezpłatnego udziału w kilkutygodniowych kursach wakacyjnych organizowanych w Polsce.

Program kierowany jest do osób uczących się języka polskiego jako obcego, a także do tych, które dopiero planują rozpocząć naukę.

Dzięki uczestnictwu w kursie obcokrajowcy mogą podnieść swoje kompetencje językowe, a także lepiej poznać Polskę i jej mieszkańców oraz spotkać innych studentów z całego świata, zainteresowanych językiem i kulturą polską.

W tym roku po raz pierwszy zapraszamy do wzięcia udziału w naborze cudzoziemców-lektorów języka polskiego prowadzących lektoraty w zagranicznych ośrodkach akademickich, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje językowe i metodyczne.

O udział w Programie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • nie mają polskiego obywatelstwa;
  • nie studiują w Polsce (w roku akademickim 2018/2019);
  • uczą się języka polskiego lub znają język angielski na poziomie min. B1;
  • są studentami zagranicznych uczelni lub lektorami języka polskiego pracującymi w zagranicznych ośrodkach akademickich.

Terminy kursów:

1-29 lipca, 8-29 lipca, 1-29 sierpnia, 9-30 sierpnia 2019

Dla lektorów przewidziany jest tylko jeden termin: 1-22 sierpnia 2019 r.

Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę uczestników z poszczególnych krajów, każda osoba spełniająca ww. kryteria może składać wniosek o udział w programie. Wnioski można składać do 18 marca 2019 r. do godz. 15.00, a o udziale wnioskodawcy w Letnich kursach decydować będzie miejsce na liście rankingowej wynikające z liczby uzyskanych punktów w trakcie oceny merytorycznej – zgodnie z kryteriami sformułowanymi w Regulaminie.

Szczegóły na stronie:

Z uwagi na fakt, iż procedura wyboru wykonawców Letnich kursów języka i kultury polskiej 2019 jeszcze trwa, informacja o przydzieleniu studentów do konkretnych ośrodków akademickich zostanie przesłana im bezpośrednio (na podany w trakcie rejestracji adres e-mail), po złożeniu wniosków w systemie NAWA.