Dzień 22 czerwca 2019 roku był niezwykle radosnym i ważnym dniem dla naszej wspólnoty, gdyż w Katedrze Piotra i Pawła w Tallinnie odbyło się święcenie diakonatu seminarzysty Edgara Cersockisa. W uroczystości uczestniczyli zarówno estońscy, polscy, jak i litewscy kapłani, a także bliscy seminarzysty Edgara oraz wierni naszej parafii. Kazanie wygłosił Biskup Philippe Jourdan, który powiedział: „Nie ma większej miłości niż oddanie życia za tych, których kochasz; jest to treść katolickiego kapłaństwa i serca – oddanie się całkowicie do końca życia, a nawet więcej, na zawsze – Bogu”.