Komunikat w sprawie wypłat stypendiów w programach studenckich oraz programie wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej

 

1. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wpływającą na możliwość realizacji studenckich programów stypendialnych, tj.:

 

- Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa,

- Programu stypendialnego im. Stefana Banacha,

- Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza,

- Programu stypendialnego Poland My First Choice,

- Programu stypendialnego POLONISTA

 

Zapisy zawieszające wypłatę stypendium osobom, które przebywają jednorazowo poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 30 dni nie będą miały zastosowania do osób, które będą kontynuowały kształcenie na zasadach określonych przez uczelnię, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na odległość.


W przypadku Programu wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa, nie będą miały zastosowania zapisy zawieszające wypłatę stypendium lub obniżające jego wysokość osobom, które przebywają poza ośrodkiem goszczącym dłużej niż 15 dni w danym miesiącu, jeżeli osoby te będą kontynuowały kształcenie na ww. zasadach określonych przez uczelnię.

 

Powyższa zasada stosowana jest w okresie od dnia 11 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia terminu stosowania powyższych zasad.

 

2. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że zasady wypłaty stypendiów osobom przebywającym za granicą w ramach Programu wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa, nie ulegają zmianie. Informujemy ponadto, że w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu realizacji pobytu lub jego części pod warunkiem uzyskania zgody ośrodka goszczącego i zrealizowania wyjazdu do końca 2020 roku. Nie jest możliwe zwiększenie kwoty przyznanego stypendium ani długości wyjazdu.