Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to państwowa instytucja kultury powołana do życia 17 lutego 2020 roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego.


Celem instytutu jest prowadzenie studiów nad dziedzictwem myśli narodowej oraz chrześcijańsko-demokratycznej. IDMN poprzez swoją działalność uczestniczy w realizacji szeroko rozumianej publicznej polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, koncentruje się na dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej oraz konserwatywnej. Celem instytutu jest również popularyzacja historii, badania nad dziedzictwem oraz inspiracja i wspieranie kultury.

 

Instytut realizuje własne programy edukacyjne, stypendialne i dotacyjne, prowadzi działalność wydawniczą, dokumentacyjną, informacyjna oraz promocyjną. Organizuje konkursy, wystawy, spotkania dyskusyjne, koncerty, wykłady. W tym roku mimo pandemii, m.in. prowadziliśmy Szkołę Letnią dla nauczycieli, nadaliśmy wraz z Zarządem PKP Dworcowi Wschodniemu w Warszawie imię Romana Dmowskiego, ufundowaliśmy stosowne tablice także w miejscu jego chrztu św. – w kościele MB Loretańskiej na warszawskiej Pradze, obchodziliśmy uroczyście 160-rocznicę urodzin Ignacego Jana Paderewskiego (wystawa, publikacja), czy też przygotowaliśmy pierwsze tomy słowników biograficznych poświęconych polskiemu obozowi narodowemu i katolicyzmu społecznego.

 

O naszej bieżącej działalności można się dowiedzieć zaglądając na naszą stronę internetową www.idmn.pl Zapraszamy!

 

Jednym z głównych celów Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, jest pozyskiwanie, opracowanie i digitalizacja dokumentów dotyczących ludzi związanych z ideą narodową oraz katolicyzmem społecznym. Poprzez pozyskiwanie dokumentacji rozproszonej w archiwach rodzinnych, archiwach instytucji oraz archiwach państwowych, staramy się ocalić od zapomnienia sylwetki wybitnych Polaków, przybliżyć ich działalność oraz ułatwić prowadzenie badań naukowych dotyczących zagadnienia ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego. Tym samym mamy nadzieję skłonić szczególne młode pokolenie Polaków do pogłębionej refleksji nad istotnym elementem dziedzictwa historii Polski.

 

Działania, które podejmuje IDMN są szczególnie istotne, bowiem świadomość wagi tego dorobku szczególnie ucierpiała w wyniku tragicznych doświadczeń II Wojny Światowej, wypaczania polskiego dziedzictwa w okresie istnienia PRL, a także w związku z zaniedbaniami pierwszego okresu polskiej niepodległości po 1989 roku.

 

Instytut podejmować będzie ponadto różnorodną współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznym, w tym polonijnymi, organizacjami pozarządowymi, mediami, jak również z osobami prywatnymi. Stąd szukamy kontaktu z rodzinami polskimi żyjącymi – czasem od pokoleń – poza granicami Kraju. Prosimy o kontakt, o przekazywanie swoich zbiorów rodzinnych i organizacji polonijnych.

 

Inicjatorem powstania Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej i osobą powołaną na stanowisko p.o. dyrektora, został prof. Dr hab. Jan Żaryn, historyk, wykładowca akademicki, publicysta, b. senator RP (kontakt: jan.zaryn@idmn.pl)